Our Gurus


We learn discipline and punctuality from our gurus...


Past Gurus

       
A.R. Page K.K. Mahendra B.K. Gupta Ajit Kumar Singh
Jawar Singh A.T. Thombre J.P. Mishra K.G. Asthana
K.K. Mahindra P.K. Jain K.R. Chaubey Anil Kishore Saxena
K.C. Arora L.N. Gupta M.M. Pande A.K. Gupta
M.D. Kela A.G. Khot M.L. Bararoo R.G. Agarwal
A.S. Saxena M.S.Kushwaha N.K. Jain N.C. Goyal
N.G. Bodas M.C. Gupta N.P. Kohali D.N. Anvekar
Pankaj Shrivastava R.B. Agarwal Pavitra Chaudhary P.K. Bhargava
R.K. Nanda Abhay Kumar Saxena R.N. Gupta V.K. Jain
Laviraj Gupta S.D. Gupta P.N. Janardan Sanchari Chaudhary
V. Shinde Ashok Shrivastava V.M. Sahai J.N. Rao
D.P. Chakraborty V.V. Satyanarayana K.D. Mehta G.S. Kadu
Prabha Vijayvergiya C.P. Chincholikar R.N. Munshi K.D. Ghanekar
R.N. Sapre A.P.D. Rajani R.M. Saxena R.K. Khetan
D.V.S. Kapil S.S. Bhadoria N.P. Kohli P.D. Marathe
R.C. Khatri Aditya Trivedi M.L. Bararu R.D. Gupta
S.K. Gomasta Rajeev Saxena K.M.M. Rao L.N. Pathak
S.N. Gupta K.R. Chaube Y.P. Singh V.D. Shrivastava
V. Mittal H.D. Limaye Nishikant Goud Ajay Tripathi
Gavendra Narkey H. Chandra Rajesh Kumar G.S. Tomar
Sanjay Jain P.B. Goyal G.K. Pharlia

 

Present Gurus
 

NAME   DESIGNATION
Dr. R.K. Pandit   Director
Dr. Abhay Mishra   Professor & Head(Applied Science PCM)
Prof. L.K. Jain   Professor(Arch. Dept.)
Dr. R.K. Pandit   Professor(Arch. Dept.)
Dr. Alok Sharma   Professor(Arch. Dept.)
Dr. S.S. Jadon   Professor(Arch. Dept.)
Prof. Archana Tiwari   Professor & Head(Civil Engg.)
Dr. S.K. Jain   Professor(Civil Engg.)
Dr. Sanjay Tiwari   Professor(Civil Engg.)
Dr. M.K. Trivedi   Professor(Civil Engg.)
Dr. Rajeev Kansal   Professor(Civil Engg.)
Dr. R.S. Jadon   Professor & Head
Dr. R.K. Gupta   Professor(CSE/IT)
Dr. Laxmi Shrivastava   Professor & Head(Electrical Engg.)
Dr. Manjaree Pandit   Professor(Electrical Engg.)
Dr. A.K. Wadhwani   Professor(Electrical Engg.)
Dr. P.K. Singhal   Professor
Dr. S.S. Bhadouria   Professor & Head(Electronics Engg.)
Dr. Rekha Gupta   Professor